FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Carcaliu

Comună membră ACoR din 28.10.2005

Prin HCL nr. 37 din 28.10.2005 comuna Carcaliu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gheorghe PANFIL

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacarcaliu.ro
 E-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com
 Telefon: +40 240 574 884