FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Vicepreședinte - Consiliul Director