FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Somova

Comună membră ACoR din 30.11.2004

Prin HCL nr. 26 din 30.11.2004 comuna Somova a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Există lansată ipoteza că ruinele dintre satele Somova și Parcheș ar fi vestigiile cetății antice Genucla.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Somova, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Somova se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint și încărcat cu un pește negru (somn). În partea superioară se află trei miei de aur. În partea inferioară se află un samovar de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Mieii reprezintă activitatea economică a localității, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei. Brâul undat și peștele simbolizează rețeaua de lacuri, ghioluri și canale legate între ele prin canale naturale, precum și bogăția piscicolă a zonei. Samovarul dă denumirea localității, fiind descoperit pe teritoriul comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe NĂSTASE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primaria-somova.ro
 E-mail: primaria.somova@yahoo.com
 Telefon: +40 240 541 059