FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Nufăru

Comună membră ACoR din 25.11.2004

Prin HCL nr. 45 din 25.11.2004 comuna Nufăru a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Numele vechi al satului Nufăru a fost Prislav (purtat oficial până în 1908), apoi Domnița Maria până în 1948, apoi Ada Marinescu până în 1964.
Aici a fost cetatea Pereiaslaveț/Preslaveț ("Micul Preslav" în slavonă, numit prin comparație cu "marele" Preslav din Bulgaria). Cucerit în anul 968 de cneazul vareg Sveinald sau Sviatoslav in limba rusă, Pereiaslaveț-ul a devenit timp de 3 ani capitala teritoriilor de la Dunăre ale lui Sveinald, celelalte teritorii de lângă Nipru fiind cedate fiilor. Ioan Tzimiskes, împăratul Imperiului Roman de Răsărit a reocupat cetatea în 971 reintegrând-o în imperiu. Tzimiskes (969-976) a redenumit cetatea cu numele Teodoropol (în onoarea sfântului Teodor Stratilat). Ruinele cetății sunt vizibile și astăzi.

Comuna Nufăru este situată în partea de nord-est a județului Tulcea. Comuna se învecinează la nord-est cu teritoriul comunei Mahmudia; la vest cu teritoriul municipiului Tulcea; la sud cu teritoriul comunei Valea Nucarilor și la nord cu teritoriul comunei Maliuc. Din punct de vedere administrativ, localitatea Nufăru este reședință de comună. Comuna este constituită din satele: Nufăru, Malcoci, Victoria și Ilganii De Jos. Satele Nufăru și Ilganii de Jos sunt situate de o parte și de alta a brațului Sf. Gheorghe al fluviului Dunărea. Dacă despre Nufăru se mai poate spune că este un sat aflat sub influență civilizației urbane (la doar 12 Km depărtare de orașul Tulcea), atunci Ilganii de Jos este influențat de mirificul peisaj compus din bălți, sălcii, pelicani, bărci pescărești, liniște, verde și albastru, stuf, rătăcire și regăsire.
De la Nufăru la Ilganii de Jos se poate trece cu barca sau cu bacul – Nufăru fiind astfel considerat poartă de intrare în Delta Dunării, pe apă și pe uscat. Iar asta din cele mai vechi timpuri. În toată zona centrală a satului Nufăru și în împrejurimile lui se pot observa vestigii al unui înfloritor secol X: cetatea Prislava. Muzeul de Istorie și Arheologie al județului Tulcea acordă o atenție deosebită acestui sit astfel încât trecutul să coexiste armonios cu prezentul – multitudinea pensiunilor și caselor de vacanță, multitudinea necesităților cotidiene şi proiectele de viitor să respecte tradiția păstrată până acum cu mândrie: Delta Dunării începe de aici. 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Nufăru, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Stema comunei Nufăru, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat și tăiat. În cartierul I, pe fond auriu, se află un nufăr alb în culori naturale, cu frunze verzi. În cartierul II, în câmp roșu, sunt plasate patru spice, de aur, legate în mănunchi. În partea inferioară, în câmp albastru, se află o cetate în ruină, din care se mai văd resturi de zid, din turnul central și din cele două bastioane rotunde de la capetele zidului; totul este de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Nufărul dă denumirea localității. Spicele de aur fac referire la principala ocupație a locuitorilor, agricultura. Ruinele cetățenii sunt legate de urmele stăpânirii bizantine în zonă, unde se află unul dintre cele mai importante situri arheologice ale județului Tulcea – „Cetatea Preaslăvită”. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ciprian-Ionuț SOLOMENCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primarianufaru.ro
 E-mail: office@primarianufaru.ro
 Telefon: +40 240 549 054