FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mihail Kogălniceanu

Comună membră ACoR din 16.12.2004

Prin HCL nr. 26 din 16.12.2004 comuna Mihail Kogălniceanu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Județul Tulcea, parte integrantă a Dobrogei, este situat geografic la S-E României, cuprinde 51 de unități administrativ-teritoriale și reprezintă 3,5 % din suprafața țării. Specificitatea județului este dată de varietatea sa fizico-geografică și de importantele mărturii documentare ale vieții materiale și spirituale de pe aceste meleaguri.
Descoperirile arheologice de pe teritoriul județului Tulcea au pus în lumină urme de locuire cu o vechime de cca. 110.000 ani, pe harta arheologică a județului putând remarca vestigiile culturilor Hamangia, Gumelnița si traco-dacică, dar si ale cetăților geto-dacice și ale marilor construcții edilitare romane.
Comuna Mihail Kogălniceanu este cunoscută, în special, datorită descoperirii pe acest teritoriu a celui mai bogat tezaur de monede tătărești din România, fapt ce atestă importanța economică și socială a acestui teritoriu. A purtat denumirea de Enichioi. La începutul secolului XX localitatea primește denumirea actuală și este cunoscută ca având o populație de 585 de locuitori, majoritatea fiind agricultori și grădinari.

Mihail Kogălniceanu este o comună în județul Tulcea, Dobrogea, România, formată din satele Lăstuni, Mihail Kogălniceanu (reședința) și Rândunica. Comuna Mihail Kogălniceanu este situată în partea central – nordică a Județului Tulcea.
Teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogălniceanu cuprinde trei localități:

  • Mihail Kogălniceanu - așezare rurală de tip mare, amplasat la 20 km de orașul Tulcea, pe DN 22;
  • Rândunica - amplasat la 7 km de Mihail Kogălniceanu, pe DC 10;
  • Lăstuni - amplasat pe DC 11, la distanta de 3 km față de reședința de comuna.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Stema comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În șef roșu, 3 besanți de aur. În partea centrală, în câmp albastru, un deal de argint, surmontat de un buchet de două spice de grâu și o floarea soarelui, flancat la dreapta de o rândunică și la stânga de un lăstun, totul de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Besanții fac trimitere la tezaurul de la Uzum Baiir, cel mai mare tezaur monetar din Europa ce a fost descoperit pe colina Uzum Baiir, de lângă localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea. Tezaurul este compus din 23.440 de monede de argint (dirhemi sau asprii), emisiuni ale hanilor Hoardei de aur din secolul al XIII-lea, 103 lingouri de argint, 5 bijuterii, 6 vase (3 de aramă și 3 ceramice) și 195 de monede de aur bizantine (hyperperi), emisiuni din perioada 1254-1327. Numărul besanților indică numărul satelor componente ale comunei. Buchetul cu floarea soarelui și spicele de grâu reprezintă ocupația specifică zonei, agricultura. Rândunica și lăstunul fac referire la denumirea satelor aparținătoare comunei (satele Rândunica și Lăstuni). Dealul semnifică Rezervația naturală Deniz Tepe de pe teritoriul comunei, comună caracterizată prin dealul Deniztepe (258 m). Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Anastase ALEXE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariakogalniceanu.ro
 E-mail: contact@primariakogalniceanu.ro
 Telefon: +40 240 563 177