FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Maliuc

Comună membră ACoR din 09.12.2011

Prin HCL nr. 42 din 09.12.2011 comuna Maliuc a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Este cel mai nou sat a Deltei Dunării construită în anii 50 ca centru de experimentare a stufului și care se dorea să fie transformată în oraș cu peste 2000 de locuitori. Pentru înființarea unui centru de cercetare stuficol în Delta Dunării, a fost ales un ostrov mărginit de vechea și noua tăietură a brațului Sulina. În locul unde s-a decis amplasarea clădirilor destinate cercetării exista locuința unui pescar cu numele Maliuc. De la numele acestuia locul a fost numit Maliuc la fel și întreg ostrovul.
Maliuc este de origine ucraineană și vine din cuvântul “Maluk” care înseamnă “copil mic”. Acest nume era des folosit în secolele IX-XIV în toate clasele sociale. Potrivit unei alte ipoteze numele Maliuc ar putea proveni dintr-o poreclă dată unui om mic de înălțime care locuia aici, tot de origine ucraineană.
În anul 1956 când s-a ținut consfătuirea care a reglementat dezvoltarea economică-științifică a Deltei Dunării, ostrovul Maliuc era mai mult o mlaștină în care creștea stuful din abundență. Se găsea doar o șuvița îngustă de nisip, scăldată de revărsarea apelor în timpul viiturilor. Ședințele s-au ținut într-o sala a cărei pereți erau confecționați din panouri din stufit, iar mesele la care s-au așezat specialiștii, erau de o lungime neobișnuită, încheiate din scânduri negeluite, abia acoperite cu modeste învelitori. Participanții au dormit în calele vapoarelor dormitor cu care veniseră.
Ostrovul Maliuc avea terenul ca o fâșie de grind, cândva umblat doar de mistreți, a fost continuu înălțat și lărgit. S-a pompat deasupra lui apă cu mâl și nisip. O dragă scotea amestecul de mal și nisip de pe fundul brațului Sulina învecinat și-l arunca împreună cu apa pe ostrov, printr-un tub de grosimea unui om, revărsând 650 m³. Pe marginea ostrovului fusese construit un gard, dintr-o împletitură deasă de ramuri de salcie, care lasă apa să treacă înapoi în Dunăre, dar oprea mâlul și nisipul. Ca urmare ostrovul și-a schimbat aspectul geografic, transformându-se într-o insulă de vegetație bogată și umbroasă. Aici a fost fondat satul Maliuc devenită de la început, centrul dezvoltării și studierii științifice a stufului.”
S-au făcut cercetări stuficole, piscicole și silvice, însă în anii 70 a fost oprită cercetarea din cauza rezultatelor modeste obținute în aclimatizarea stufului, iar satul nu s-a mai dezvoltat așa cum s-ar fi dorit inițial.

Satul Maliuc este parte integrantă a Rezervației Biosferei Delta Dunării – Județul Tulcea și este amplasat în extremitatea estică a ostrovului, pe Brațul Sulina, la aproximativ 30 km de orașul Tulcea și la o distanță rezonabilă de satul pescăresc lipovean Mila 23.
Maliuc se găsește în prima treime vestică a Deltei Dunării, fiind unul din punctele incluse în foarte multe din traseele turistice dedicate vizitării Rezervației Biosferei Delta Dunării, cum ar fi ghiolurile Fortuna, Sontea, Papadia.
Populația rurală este mică, sub 320 de locuitori, a căror activități se desfășoară în piscicultură, comerț și turism.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Maliuc, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Maliuc se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea dreaptă, în câmp roșu, se află un mănunchi de spice de grâu din care iese un caduceu, totul de aur. În partea stângă, în câmp albastru, se află un vultur de argint în zbor, văzut din profil. În vârful scutului, în câmp de argint, se află valuri albastre, în care înoată un pește de argint, spre dreapta. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu simbolizează una din ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura. Caduceul reprezintă activitatea economică din zonă, comerțul. Vulturul face referire la denumirea satului Vulturu, ce aparține comunei.
Valurile reprezintă hidrografia comunei și satelor aflate pe brațul Sulina, iar peștele simbolizează o altă ocupație de bază a locuitorilor, pescuitul. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Nicoleta SEVASTIAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.comuna-maliuc.ro
 E-mail: primaria@comuna-maliuc.ro
 Telefon: +40 240 546 543