FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mahmudia

Comună membră ACoR din 30.11.2004

Prin HCL nr. 36 din 30.11.2004 comuna Mahmudia a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Mahmudia, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Mahmudia se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, cu un șef zidit de argint. În partea inferioară sunt amplasate două ciocane de argint în săritoare, iar peste ciocane se află o ancoră neagră. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Zidul evocă Cetatea Salsovia, cetate recunoscută pentru zidurile puternice. Ciocanele simbolizează una dintre ocupațiile locuitorilor, atât din trecut, cât și din prezent, respectiv mineritul de suprafață (calcar siderurgic).Ancora reprezintă portul Mahmudia și activitatea de transport naval. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion ȘERPESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.mahmudia.ro
 E-mail: primaria@mahmudia.ro
 Telefon: +40 240 545 543