FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Luncavița

Comună membră ACoR din 30.11.2004

Prin HCL nr. 20 din 30.11.2004 comuna Luncavița a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Datorită zonei, s-a înregistrat o continuitate a locuirii din cele mai vechi timpuri. Astfel, perioada neolitică în arealul luncăvițean atinge apogeul în perioada de tranzit spre epoca metalelor, când alături de o ceramică care impresionează și astăzi prin arta execuției și ornamentului, apar primele unelte din cupru .Continuitatea este dovedită de așezările epocii bronzului, unde vânătoarea și pescuitul rămân ocupații de bază alături de o agricultură în creștere. Specifice sunt uneltele din bronz, descoperite și în Luncavița, pe terasa Pârâului Sorniac.
Din secolul al XV-lea se observă din plin fenomenul transhumanței, ale cărui urme sunt întâlnite și astăzi.
În 1898, Primarul Trandafir Iorga (primar între 1890-1912), obținea de la regele Carol I un pașaport diplomatic, prin care avea libera trecere în Franța, pentru a cere ajutor autorităților franceze într-un proiect de aducțiune a apei potabile în interiorul comunei. Astfel, în 1910 Luncavița devenea prima localitate a Dobrogei cu sistem modern de alimentare cu apă potabilă.

Comuna Luncavița este amplasată la 52 km de Tulcea în depresiunea cu același nume, pe DN 22. Teritoriul administrativ al comunei se învecinează: la nord , peste lacul Crapina, cu teritoriul administrativ al comunei Grindu și fluviul Dunărea, care face granița cu fostele teritorii ale URSS, la est cu teritoriul orașului Isaccea, la sud cu teritoriul comunei Greci și teritoriul comunei Hamcearca, iar la vest cu teritoriul comunei Jijila.
Legătura rutieră directă este asigurată de DN 22 Tulcea-Isaccea-Luncavița-Măcin-Brăila. Tot prin DN 22 și în continuare prin DJ 251 se face legătura cu orașul Galați.
Un alt drum ce asigura legătura în teritoriu este DJ 222 A, ce leagă localitatea Luncavița prin Pasul Teilor de teritoriul localității Nifon.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Luncavița, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Luncavița se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp roșu, deasupra unor munți de argint, se află o albină de aur. În vârful scutului, în câmp albastru, se află o barcă pescărească cu năvod, totul de aur, plutind pe o apă în culori naturale. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Albina și barca pescărească semnifică ocupațiile de bază ale locuitorilor, apicultura și pescuitul. Apa reprezintă fluviul Dunărea care străbate localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Aurel IORGA

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTE al Consiliului Director al Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România

Date de contact: