FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Jurilovca

Comună membră ACoR din 17.12.2012

Prin HCL nr. 66 din 17.12.2012 comuna Jurilovca a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Jurilovca a fost întemeiată de lipoveni în pragul secolului al XIX-lea, prima atestare documentară datând din 1826. Deși la începuturile sale era un mic cătun, așezarea s-a dezvoltat devenind la sfârșitul secolului al XIX-lea un centru important al pescuitului în zona Deltei, în prezent este cea mai mare comunitate de pescari din Deltă, centru de colectare și prelucrare a peștelui, precum și un punct de atracție turistică.
De la Jurilovca se poate ajunge cu vaporașul la Gura Portiței, un sat de vacanță situat pe fâșia îngustă de pământ dintre lacul Golovița și Marea Neagră. Zona reprezintă o parte a rezervației biosferei Delta Dunării.

Comuna Jurilovca este situată în zona de centru – sud a județului Tulcea, pe malul lacului Razelm, delimitată de următoarele teritorii comunale: la nord teritoriul administrativ al comunei Sarichioi, la vest teritoriul administrativ al comunei Ceamurlia de Jos, la sud județul Constanța iar la est teritoriul administrativ al comunei Murighiol( lacul Razelm). Satele componente ale comunei sunt: Jurilovca – reședința de comună, Vișina și Sălcioara. O situație aparte o prezintă așezările marginale, de la contactul cu podișul dobrogean (Sarichioi, Jurilovca, Baia), unde prevalează culturile agricole. Satul de reședință al comunei omonime, este situat în nordul lacului Golovița, la circa 5-6 km V de capul Doloșman, într-o regiune în care dealurile estice ale Podișului Babadag coboară în trepte spre lacurile Razim și Golovița, formând promontorii stâncoase. La N este dominat de dealul Cerdac (50-100 m), iar la S este delimitat de câmpia îngustă din jurul lacului. Este accesibil dinspre Babadag (prin Enisala) sau Două Cantoane. Vatra satului este de tip adunat și are o textură relativ regulată, cu ulițe care se intersectează în unghi drept.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Jurilovca, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Jurilovca se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat de o filieră de aur. În șef, în câmp roșu, se află trei pești de aur, orientați spre dreapta. În partea inferioară, în câmp albastru, scutul are vârful ondulat de argint, cu filieră neagră, din care iese o lebădă argintie. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Piscicultura reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei. Lebăda face parte din fauna zonei. Vârful ondulat simbolizează apele complexului lagunar Razim-Sinoe, situat în extremitatea sudică a triunghiului deltaic. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Eugen ION

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România

2. SECRETAR în Consiliului Director Național al Asociației Comunelor din România

Date de contact: