FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Jijila

Comună membră ACoR din 30.11.2004

Prin HCL nr. 16 din 30.11.2004 comuna Jijila a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Așezare geografică

Comuna Jijila este situată în partea de vest a județului Tulcea. Față de orașele din jur, este situată la 7 km de Macin, la 15 km de Brăila și Galați și la 75 km de Tulcea, centru administrativ și politic al județului Tulcea. Cuprinde în structura sa următoarele localități: reședința de comună – localitatea Jijila și localitatea aparținătoare Garvăn. În comună se ajunge pe drumul european E87 și pe drumul național DN 22. Suprafața totală este de 13036 ha.

Relief

Din punct de vedere structural suprafața comunei Jijila (ce cuprinde și satul Garvăn) se încadrează în unitatea tectonica a munților Măcin (în extinderea lor nord-vestică). Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei presupune două forme de relief distincte și anume: prima formă e caracterizată prin ultimele ramificații ale Munților Măcinului, cu o altitudine de 40–80 metri și cu valori maxime în dealul Sărăriei – 152,1 metri și dealul Mare cu 141,6 metri. În cadrul reliefului hercinic se distinge o culme suprapusă extravilanului satului Garvăn și o culme a extravilanului satului Jijila, cu o continuare spre Măcin. A două formă de relief pe care o găsim în zona Jijilei aparține celei specifice Luncii Dunării.

Climă

Clima nu diferă de celelalte așezări de la Dunărea de Jos. Ea este temperată–continentala cu vânturi de la Nord, Nord–Est și Nord–Vest. În general, condițiile naturale de sol, climă și relief care au fost și sunt favorabile dezvoltării agriculturii cu cele de bază, cel vegetal și cel zootehnic.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Costică DEACU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU al Consiliului Director al Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România

Date de contact:

 Website: comunajijila.ro
 E-mail: prmrjijila@yahoo.com
 Telefon: +40 240 550 002