FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Hamcearca

Comună membră ACoR din 15.03.2011

Prin HCL nr. 12 din 15.03.2011 comuna Hamcearca a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ion ACCELEANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariahamcearca.ro
 E-mail: contact@primariahamcearca.ro
 Telefon: +40 374 001 402