FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Greci

Comună membră ACoR din 24.03.2005

Prin HCL nr. 9 din 24.03.2005 comuna Greci a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Localitatea Greci este menționată pentru prima dată în harta statistică din anul 1790 sub denumirea de Greczj. Numele nu se știe de ce i s-a dat, se presupune că la început a fost locuită de greci, care în prezent nu mai există. Odată cu începerea exploatării granitului la începutul secolului XIX, au fost aduși pietrari din Italia, Grecia și Bulgaria, urmașii lor rămânând pe aceste meleaguri până în prezent, comunitatea italiană devenind o emblemă a comunei Greci.

Se întinde la poalele celor mai înalte vârfuri din Munții Dobrogei, dintre care cel mai înalt este vârful Greci (Țuțuiatu) 467m. Bătrânii satului numesc cel mai înalt vârf "Ghiunaltu" și pe următorul "Calcata". Înainte au existat cariere de granit și se pare din legende locale de uraniu, dar în prezent nu se mai exploatează aproape nimic.
Este o comuna compusă dintr-un singur sat, organizarea aceasta fiind aleasă din cauza suprafeței foarte extinse și a numărului mare de locuitori al satului.
Zona depresionară pe care este amplasată comuna este străbătută pe direcția nord-vest—sud-est de pârâul Recea.
În limitele sale, teritoriul administrativ al comunei Greci se învecinează:

  • la Nord - cu teritoriul administrativ al orașului Măcin, Tulcea 16 km
  • la Est-Nord-est - cu teritoriul administrativ al comunei Luncavița, Tulcea20km
  • la Sud - cu teritoriul administrativ al comunelor Cerna și Turcoaia, Tulcea
  • la Vest - cu teritoriul administrativ al comunei Carcaliu, Tulcea

Distanța între comuna Greci și cel mai apropiat oraș, Măcin, este de 16 km. De la Greci până la Tulcea sunt 58 km, până la Brăila (cu trecerea Dunării la Smârdan) sunt vreo 25 km.
Comuna Greci este compusă dintr-o singură localitate cu un teritoriu administrativ de 8770 de ha, din care 483 ha intravilan.
Comuna se leagă printr-un drum județean în lungime de 3 km de DN22D, aflându-se la 72 de km de reședința de județ, Tulcea, și la 25 de km de comuna Smârdan, care face legătura peste Dunăre cu orașul Brăila.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Nicolae MOCANU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariagreci.ro
 E-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com
 Telefon: +40 240 575 051