FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Frecăței

Comună membră ACoR din 03.12.2004

Prin HCL nr. 46 din 03.12.2004 comuna Frecăței a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Localitatea Frecăței face parte din Podișul Dobrogei.
Urme de locuire pe teritoriul comunei Frecăței datează din epocile geto-dacă și romană pentru ca în epocile ulterioare să fie atestată continuitatea de popoarele de pe acest teritoriu.
Din antichitate și până astăzi, partea nordică și cea centrală a Dobrogei au constituit zone intens populate care ofereau posibilități de legătură între centrele vitale ale regiunii.
Teritoriul comunei Frecăței adăpostea un drum de acces care traversa Dobrogea de la est la vest, dar și de la nord la sud de comuna Somova, pe valea Telița, spre cetatea Noviodunum (Isaccea).
În toate hărțile statistice, etnografice și de război care menționează localitatea în secolul XIX, Frecăței apare marcata ca așezare românească, care făcea parte din cazmaua Tulcea cu administrația la Silistra. La începutul secolului XX, localitatea își menține denumirea actuala si este menționată ca având o populație de 4150 locuitori de religie ortodoxă, majoritatea fiind agricultori și crescători de animale. Populația era compusă din romani, bulgari și ruși. Astfel, la o populație de 4150 locuitori, romani erau 3620, 320 erau bulgari și 210 ruși.
După primul război mondial, localitatea se va reface, aici funcționând în perioada interbelică Cooperativa "Țăranul Liber", ce va avea menirea de a ajuta țăranii în vederea lucrării pământului.

Comuna Frecăței este situată în partea centrală a județului Tulcea și ocupă o suprafață totală de 12.880 ha. Este învecinată la nord cu teritoriul administrativ al comunei Somova și teritoriul administrativ al orașului Tulcea, la sud cu teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogălniceanu și teritoriul comunei Nalbant, la est cu teritoriul municipiului Tulcea, la vest cu teritoriul comunei Izvoarele.
În componența comunei intra patru sate: Frecatei (reședința de comuna), situat la 19 km fata de Tulcea; Cataloi, situat la  12 km de Tulcea; Posta, aflat la 2 km de reședința de comună și Telița, la 18 km de Frecatei.
Localitatea se dezvoltă pe o vale largă, Valea Telița, atât spre nord cât și spre sud dezvoltându-se versanți largi. Cota maximă este atinsă în dealul Frecățeilor (+ 118.50 m r.M.N.).

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Frecăței, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Frecăței se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint, cu bordură roșie, încărcată cu patru spice de grâu de aur. În partea superioară, la dreapta, se află un ciorchine de strugure cu frunze de aur, iar la stânga se află un copac dezrădăcinat de aur. În partea inferioară se află o biserică de argint construită în plan triconic cu două turle, cu pridvor închis, așezate dreapta-stânga, de formă poligonală în vârf, iar deasupra fiecărei turle este așezată o cruce latină; pridvorul este închis având o ușă neagră, iar de o parte și de alta a lui se află câte o fereastră neagră. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele simbolizează ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei. Brâul undat reprezintă hidrografia localității. Ciorchinele de strugure evocă bogăția viticolă a zonei. Copacul înfățișează plantațiile pomicole din zonă, precum și pădurile de fag și stejar. Biserica simbolizează Mănăstirea Celic-Dere din localitate. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Marian NAIMAN

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. SECRETARUL GENERAL al Consiliului Director al Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România

Date de contact: