FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ciucurova

Comună membră ACoR din 30.11.2004

Prin HCL nr. 29 din 30.11.2004 comuna Ciucurova a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În limba turcă înseamnă cap, culme, principal, de frunte, din cap, început iar pinar s-ar traduce prin fântână(3). Astfel numele a fost tradus prin Fântâna Mare, denumire pe care o poartă și astăzi. Celălalt toponim Atmagea vine din turcescul atmaca care se traduce prin șoim, uliu, pasăre de pradă(4). Numele localităților a rămas neschimbat cu excepția Bașpunarului care a fost tradus sub numele de Fântâna Mare denumirea menținându-se și azi.

  • Întemeierea satului este strâns legată de cucerirea provinciei în sec. al XV-lea de către turci. După completa integrare administrativă a Dobrogei poarta s-a îngrijit înainte de toate, să întărească potențialul militar al noii provincii încurajând colonizarea ei sistematică cu populație de origine turcă dar și tătară din nordul Mării Negre după dispariția Hoardei de Aur și mai ales după creșterea puterii Rusiei în zonă începând cu sec. al XVIII-lea.
  • Legenda întemeierii Ciucurovei transmisă pe cale orală de strămoșii noștri și consemnată într-un ziar de la sfârșitul sec. al XX-lea arăta(5) : ″ Primii locuitori ai acestui sat și prin urmare întemeietorii lui ar fi musulmanii care s-au așezat aici cam pe la 1800 pe locul unde se află astăzi islazul comunei, în partea dinspre Atmagea. Mai târziu câțiva ani înaintea războiului din Crimeea (1854) au venit rușii și s-au așezat aici în partea dinspre răsărit, făcându-și la început bordee în pământ. Cu timpul rușii intrând în neînțelegeri cu musulmanii au urmat multe certuri și bătăi între ei și din această cauză s-au judecat multă vreme. Judecătorii turci spre a curma neînțelegerile dintre locuitorii acestui sat au hotărât ca turcii care erau în număr mai restrâns față de populația rusească, să părăsească satul; astfel rușii au rămas singurii locuitori și și-au clădit case în locul bordeelor, formând mahalaua rusească de azi.
  • În urma războiului de la Sevastopol au venit și coloniile germane, și s-au așezat în partea răsăriteană a mahalalei rusești, pe un loc care era atunci foarte puțin deschis. Așezându-se germanii în Ciucurova s-a deschis un loc mai mare formând mahalaua ce se zice “Nemțesca”.

Colonizarea Ciucurovei cu germanii s-a făcut în timpul caimacanului (sub-prefectului turc) Rasid Efendi care a întemeiat și satul vecin Atmangea.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Marin ȘERBAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaciucurova.ro
 E-mail: secretar@primariaciucurova.ro
 Telefon: +40 240 576 579