FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ceatalchioi

Comună membră ACoR din 29.11.2004

Prin HCL nr. 28 din 29.11.2004 comuna Ceatalchioi a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ceatalchioi, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Stema comunei Ceatalchioi, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat și tăiat. În partea dreaptă, în câmp de argint, se află o salcie plângătoare, verde. În partea stângă, în câmp verde, se află un berbec trecând spre dreapta, de aur. În partea de jos, în câmp albastru, se află un pește de argint, înotând spre dreapta. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Salcia face trimitere la numele satului Sălceni aparținător comunei. Berbecul și peștele semnifică ocupațiile specifice zonei, piscicultura și creșterea animalelor. Coroana murală cu un turn crenelat reprezintă rangul administrativ al localității, cel de comună.

Tudor CERNEGA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaceatalchioi.ro
 E-mail: primariaceatalchioi@gmail.com
 Telefon: +40 371 034 711