FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Casimcea

Comună membră ACoR din 15.12.2004

Prin HCL nr. 23 din 15.12.2004 comuna Casimcea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Casimcea este atestată documentar pentru prima dată în anul 1543, în izvoarele istorice otomane, având în vedere că, timp de patru secole și ceva, Dobrogea a fost o provincie turcească. Toponimele turcești reprezentau două sate apropiate, dezvoltate de o parte și de alta a unui pârâu ce împărțea actuala Casimcea în două: Kara Kasim („pământul lui Kasim”), iar Abdul Kasim este numele unui soldat otoman ce coordona sarcinile militare care reveneau populației colonizate de Imperiul Otoman, la acea vreme. Localitatea a mai fost notată într-o hartă austriacă din anul 1790 cu numele de Kusimga, iar într-o hartă militară rusă, în 1828, cu toponimul Kasumota Nouă. În a doua jumătate a secolului XIX, satul era cunoscut cu numele de Kqasimilcha. În cele din urmă, jumătate de secol mai târziu, localitatea este regăsită într-un document otoman, cu numele de Casimcea, pe care îl poartă și astăzi.

Casimcea este o comună în județul Tulcea, Dobrogea, România, formată din satele Casimcea (reședința), Cișmeaua Nouă, Corugea, Haidar, Rahman, Războieni și Stânca.
În cadrul comunei, pe lângă Casimcea (reședința de comună), intră mai multe structuri: localitatea Rahman, care este situată la 15 km nord-vest de comună, localitatea Haidar, la 11 km nord-est de reședința de comună, Cișmeaua Nouă, la 14 km nord, localitatea Războieni la 7 km de reședința de comună. În ceea ce privește localitatea Corugea, aceasta se află la o distanță de 4 km față de Casimcea.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Casimcea, județul Tulcea

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Casimcea se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat în bară de un brâu undat de argint. În partea superioară, în stânga, se află un ciocan și o daltă de aur, dispuse în săritoare.
În partea inferioară, în dreapta, se află o elice de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Dalta și ciocanul fac trimitere la sculptorul Ion Jalea, care s-a născut pe aceste meleaguri. Brâul undat reprezintă pârâul Casimcea, care dă denumirea localității. Elicea simbolizează parcurile eoliene din zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe ȚILINCĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacasimcea.ro
 E-mail: contact@primariacasimcea.ro
 Telefon: +40 240 576 730