FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Beștepe

Comună membră ACoR din 29.11.2004

Prin HCL nr. 36 din 29.11.2004 comuna Beștepe a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Dumitru ȚIPIRIGAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariabestepe.ro
 E-mail: primaria.bestepe@yahoo.com
 Telefon: +40 240 545 334